Přístup ke kurzu je časově omezen, co se stane na konci tohoto období?

Přístup ke kurzům se vypne, ale do budoucna vymyslím nějakou cestu, jak zařídit jeho prodlužování.