Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Fotoguru s.r.o., se sídlem Pod Cihelnou 646/4, 161 99 Praha 6, IČ: 04723554, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252671 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení,
– e-mail
– telefonní číslo
– IP adresu
– zemi klienta

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zasílání newsletterů, IP adresa nám pomáhá při zabezpeční účtů a v boji se spamem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
A. Poskytovatelé softwaru

Gopay sro – platební brána GoPay
Fakturoid – účetní systém
Mailchimp – systém na zasílání newsletterů
Dropbox – dočasné zálohy dat
Google Disk – zálohy dat
Facebook/Google – reklamní systémy
Podrobněji o ukládaných cookies zde.

B. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

V Praze dne 9. května 2018